FAQ COVID-19

Gezien de huidige maatregelen tegen het COVID-19 virus krijgen we veel vragen omtrent vastgoedtransacties in deze bijzondere tijden.

Onze kantoren blijven functioneren, weliswaar achter gesloten deuren.

Via deze Frequently Asked Question pagina trachten we zo veel mogelijk vragen te beantwoorden omtrent deze transacties.

De genomen maatregelen baseren zich op de actuele voorschriften van de Federale regering, Beroepsinstituut Vastgoedmakelaars en in het bijzonder het welzijn van onze klanten en medewerkers.

Wij hopen op uw begrip en wensen u en uw naasten een goede gezondheid toe.

 

  • Ik wens een pand te bezoeken, kan dit?

Op heden zijn burgers verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact te vermijden. De uitzondering geldt uitsluitend voor pendelen, essentiële verplaatsingen naar de dokter, de voedingswinkel, het postkantoor, de bank, de apotheek of het helpen van mensen uit de nood.

Hierom wordt tot op heden een bezoek immer als overtreding aanschouwd en is het in ieders belang dat we ons beschermen tegen elke risico van besmetting en verspreiding

 

  • Ik wens een pand te verhuren of verkopen, wat moet ik doen?

Vermits het bezoek aan panden momenteel verhinderd wordt, zal het vinden van mogelijke kandidaat-huurders en  -kopers logischerwijs bemoeilijkt worden.

We kunnen echter wel reeds een aangepaste strategie uitdenken en het voorbereidende werk voor uw pand alvast aanvangen opdat de commercialisatie meteen van start kan gaan van eens de huidige maatregelen opgeschort worden.

 

  • Wat met de ondertekening van mijn huurcontract / verkoopovereenkomst?

Huurcontracten kunnen nog steeds digitaal worden opgestuurd naar alle betrokken partijen en zullen tijdens een conference call overlopen worden. U zal de documenten oftewel digitaal kunnen ondertekenen oftewel schriftelijk ondertekend kunnen inscannen en opsturen.

Verkoopovereenkomsten en aktes (met uitzondering van hoogdringende) worden tot nader orde opgeschort. Wij bieden echter wel de mogelijkheid om een aankoopbelofte te ondertekenen aan de hand van een conference call.

Ook bij lopende verkoopovereenkomsten werden reeds alle voorbereidingen getroffen opdat er meteen kan overgegaan worden tot ondertekening van alle vereiste documenten wanneer de huidige maatregelen niet meer van toepassing zijn.

 

  • Mijn huurcontract start weldra, vindt mijn plaatsbeschrijving nog plaats?

In onze ogen is huisvesting een essentieel recht. Om die reden zullen plaatsbeschrijvingen nog steeds plaatsvinden, hetzij onder strikte gezondheidsvoorwaarden.

Wij vragen om uw soepelheid gezien de bijzondere situatie en verzoeken u een mandaat te verlenen aan de expert zodat hij autonoom de plaatsbeschrijving kan uitvoeren.

Tijdens de overdracht van de sleutels nodigen wij vriendelijk elke partij uit om een mondmasker en handschoenen te dragen en de afstand van 1m50 te respecteren.

Indien u met een externe expert werkt verzoeken wij u zelf contact met hem op te nemen, aangezien hun beleid kan verschillen van expert tot expert.

 

  • Er staat een Algemene Vergadering gepland, gaat deze nog door?

Mits het samenscholingsverbod en het hoge risico op besmetting zijn Algemene Vergaderingen tot nader orde opgeschort.

U ontvangt meteen een nieuwe uitnodiging van zodra er zicht is op de opschorting van de huidige maatregelen.

Indien u reeds een afrekening krijgt, gelieve die dan zorgvuldig bij te houden opdat u zich optimaal kan voorbereiden op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

 

  • Binnen ons gebouw zijn er niet-dringende werken voorzien. Wat hiermee?

In dit geval hangt de beslissing af van de uitvoerende aannemer.

 

  • Er is een noodgeval, wat doen?

Dringende interventies zoals overstromingen, brand, gaslekken, …) vereisen een uitzondering. De syndicus zal dan ter plaatse komen met mondmasker en handschoenen. Wij verzoeken u vriendelijk om de afstand van 1m50 te respecteren.

 

Tot slot wensen wij u te informeren dat onze kantoren momenteel op beperkte capaciteit draaien.

Hierom zijn onze lijnen voor syndicus elke weekdag beschikbaar van 09:00-12:30 en onze lijnen voor verhuur en verkoop elke weekdag van 14:00-18:00.